Josef Antonín Plánický: Opella Ecclesiastica - ZRUŠENO

Josef Antonín Plánický: Opella Ecclesiastica - ZRUŠENO

Z cest po Augsburgu

Pořadatel byl bohužel nucen projekt zrušit kvůli nejasným podmínkám ohledně cestování mezi státy.

University of North TexasPlánickýbarokoinscenovanépředstavení


Atrium Uměleckého centra Univerzity Palackého, Olomouc

22.7.2021 20:30

23.7.2021 20:30

24.7.2021 20:30

Příběh

Josef Antonín Plánický (1691 – 1732) patří k těm českým barokním skladatelům, z jejichž díla se zachovala jen nepatrná část, ale i ta svědčí o mimořádném nadání svého tvůrce. Jméno Plánického bylo s výjimkou několika slovníků téměř po dvě století v hudební historii zapomenuto. Ze zapomnění vytrhl Plánického až český hudební historik Emilián Trolda, který v roce 1913 objevil Plánického dílo Opella ecclesiastica a napsal o něm podrobnou studii. Opella se kompletně dochovala v Hudebním oddělení Národního muzea v Praze, kam ji Trolda odevzdal, poté co ji, jak sám píše, nalezl ve zbytcích hudebnin kostela sv. Mikuláše v Praze.

Opella Ecclesiastica je sbírka 12 duchovních kantát pro sólový hlas s doprovodem komorního instrumentálního souboru vydaná v roce 1723 v Augsburku. Dvanáct kantát ve vznosném barokního pathosu se vyznačuje recitativně-ariosním stylem, v nichž se střídají italské vlivy (výrazové prvky, které se později objevují u Bacha a Händla) s rostoucím vlivem vrcholného německého hudebního baroku. Plánického Opella ecclesiastica patří k těm hudebním památkám, které výstižně dokumentují proslulou českou hudebnost v 18. století, a tím se vymyká běžné skladatelské produkci první čtvrtiny 18. století. S barokem ji spojuje pathos jejích recitativů, užití hudebně rétorických figur, utváření instrumentální složky zčásti ještě podle tehdy moderního concerta grossa a způsob vedení bassa continua. 

Využít dramatického potenciálu díla se rozhodli studenti americké univerzity. University of North Texas College of Music je největší veřejný univerzitní hudební program ve Spojených Státech. Je na 20. místě na světě mezi hudebními školami a každoročně uvádí více než 1100 koncertů.

Plánického dílo Opella Ecclesiastica, ač se jedná o duchovní kantáty, budou scénicky ztvárněny a to včetně kostýmů a barokní estetiky.

Obsazení

Historický kontext

Josef Antonín Plánický (1691 – 1732) – 330 let od narození

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.