Olomoucké
barokní slavnosti

Devátý ročník dobového zpracování barokní opery ve formě hudebního divadla v historických kulisách Olomouce.

Missa Sanctissimae Trinitatis

 - Missa Sanctissimae Trinitatis

Koncert ke 20. výročí zařazení Sloupu Nejsvětější Trojice mezi památky světového kulturního dědictví Unesco Anton Neumann (1721–1776) byl evropsky proslulý skladatel, houslista virtuóz a kapelník olomoucké katedrály. Do doby svého působení v Olomouci, měl skladatelské zakázky ve Vídni pro proslulou kapelu v Esterháze, kterou ovlivnil i Joseph Haydn. Roku 1738 se s ním poprvé setkáváme jako s houslistou i tovaryšem ředitele městské hudby (věžného) v Brně. Roku 1758 zastával místo věžného v Uničově a od roku 1759 působil jako zkušený kapelník, skladatel a houslový virtuóz na dvoře olomouckého biskupa Leopolda Egka v Kroměříži, kde figuruje jako „Cammerdiener und Musik Direktor“. Od roku 1763 nebo 1764 pracoval pro krakovského arcibiskupa jako kapelník a také velkého politika Kajetána Szołtyka. Nejpozději od roku 1767 zastával místo kapelníka knížete Johanna Adama von Auersperg ve Vídni. Roku 1769 vstoupil do služeb olomoucké kapituly jako kapelník katedrály, kde od počátku svého působení začal cílevědomě prosazovat reformy v hudebním provozu.

Program

Anton Neumann (1721-1776)

SYMFONIE C DUR
Allegro
Andante
Allegro ma non presto

MISSA SANCTISSIMAE TRINITATIS
Kyrie, Gloria

SALVE REGINA IN ES

MISSA SANCTISSIMAE TRINITATIS 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus

TE DEUM IN C

Účinkuje:

  • Musica figuralis
  • Umělecké vedení: Marek Čermák

Sólisté:

  • Lenka Cafourková Ďuricová
  • Jarmila Balážová
  • Matúš Šimko
  • Michal Marhold