Program a vstupenky

Vážení návštěvníci našich slavností,

jsme připraveni pružně reagovat na současnou pandemickou situaci. 

Momentálně jsme v Balíčku č. 5, tzn. že je nutná ochrana dýchacích cest. Na koncertu máte mít u sebe doklad, který splňuje jednu ze tří podmínek (Covid pass, případně písemné potvrzení):

  1. Uplynulo alespoň 14 dní po 2. dávce očkování
  2. Platí imunita po prodělání nemoci 180 dnů
  3. Negativní PCR (ne starší než 7 dní) či antigenní test (ne starší než 72 hodin) s potvrzením od příslušné instituce (zdravotní zařízení, zaměstnavatel atd.) či čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve školském zařízení.

Věříme v kulturu!

Tým OBS 2021

Program

Na co se můžete letos těšit!

Historicky první galakoncert

Zahajovací galakoncert:
Il Boemo ve světle svých současníků

Dům u parku, Olomouc

9.7.2021 20:30

Volantes Orchestra Mysliveček klasicismus symfonický koncert

Z cest po Kroměříži

Galakoncert symfonických skladeb a árií pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka provede posluchače skladbami autorů, jimž bude věnována zvláštní pozornost během IX. ročníku Olomouckých barokních slavností.

Světová premiéra komické opery

Antonín Rejcha:
Gusman

Tereziánská zbrojnice, Olomouc

15.7.2021 20:30

16.7.2021 20:30

17.7.2021 20:30

Volantes Orchestra Rejcha klasicismus divadlo opera

Z cest po Španělsku

„… láska bez peněz, je láska beznadějná?“ Poslední dobrodružství slovutného Guzmána z Alfarache. Jak se vrátil do Toleda, tam se převlékl za velkého šviháka, aby přelstil svého strýce a dobyl zpět své jmění, čest i srdce ženy.

Josef Antonín Plánický:
Opella Ecclesiastica - ZRUŠENO

Atrium Uměleckého centra Univerzity Palackého, Olomouc

22.7.2021 20:30

23.7.2021 20:30

24.7.2021 20:30

University of North Texas Plánický baroko inscenované představení

Z cest po Augsburgu

Pořadatel byl bohužel nucen projekt zrušit kvůli nejasným podmínkám ohledně cestování mezi státy.

Komorní koncert

Raně barokní experimentování

Kaple Božího Těla, Olomouc

27.7.2021 19:30

Musica Florea Monteverdi baroko komorní koncert

Z cest nejen po Benátkách

Musica Florea a umění improvizace v období raného baroka.

Komorní koncert

Antonio Vivaldi:
Čtvero ročních dob

Dům u parku, Olomouc

29.7.2021 19:30

Volantes Orchestra Vivaldi baroko komorní koncert

Z cest po Itálii

Nejznámější barokní evergreen v exkluzivním podání houslisty Josefa Žáka. Sonety, které inspirovaly Vivaldiho pro toto dílo, přednáší Jan Přeučil.

Duchovní symfonický koncert

La Passione

Klášterní Hradisko, Olomouc

31.7.2021 19:30

Arte dei Suonatori Mysliveček klasicismus symfonický koncert

Z cest po Polsku

Soubor Arte dei Suonatori vystoupí v České republice vůbec poprvé. Soubor patří k nejvýznamnějším polským souborům orientujícím se na historicky poučenou interpretaci hudby. Koncert je zamýšlen jako malá „hudební freska“ s hudbou skladatelů 18. století na text La Passione di Gesù Cristo vídeňského císařského dvorního libretisty Pierta Metastasia.

Cembalový recitál (talentum)

S cembalem až na konec světa

Freskový sál, Olomouc

5.8.2021 19:30

Havrlant Bach baroko sólový koncert

Z cest po starém kontinentu

Jiří Havrlant provede na cembalo výběr skladeb různých autorů, které seznámí posluchače mozaikou stylů ze všech koutů Evropy.

Naše vlast je v nebesích - ZRUŠENO

kostel sv. Michala, Olomouc

10.8.2021 19:30

Dresdner Kammerchor Volantes Orchestra baroko vokálně-instrumentální koncert

Z cest z Durynska do Lipska

Pořadatel byl bohužel nucen projekt zrušit kvůli nejasným podmínkám ohledně cestování mezi státy.

Premiéra inscenovaného oratoria

Karl Ditters:
David

Ambit a bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

12.8.2021 20:30

13.8.2021 20:30

14.8.2021 20:30

V4 Ditters klasicismus scénické oratorium

Z cest po Izraeli

Příběh krále Davida o odvaze, pokoře, moudrosti a víře. Jako pastýř se naučil odvaze, kterou později prokázal v boji s Goliášem. Stal se králem Izraele a předchůdcem Krista.

Duchovní vokálně-symfonický koncert (talentum)

Závěrečný koncert frekventantů Letní školy barokní hudby

kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

15.8.2021 15:00

LŠBH Telemann baroko vokálně–instrumentální koncert

Z cest po Hamburku

Na programu zazní oratorium G. P. Telemanna Der Tag des Gerichts. Oratorium je rozčleněno do 4 rozjímání – aktů. V tomto díle snad nejvíce nacházíme syntézu národních slohů – italského, francouzského a německého.

Melodram s kresbou do písku

Anton Zimmermann:
Andromeda a Perseus

Letní kino, Olomouc

19.8.2021 20:30

20.8.2021 20:30

21.8.2021 20:30

Volantes Orchestra Zimmermann klasicismus scénický melodram

Z cest po Etiopii

Melodram podle řecké báje o Andromedě, vysvobozené Perseem a obětované mořské příšeře pro záchranu království. Příběh malbou do písku doplní mezinárodně uznávaná umělkyně Kseniye Simonova.

Komorní koncert

Vzácná setkání

Mozarteum, Olomouc

26.8.2021 19:30

Volantes Orchestra Mozart klasicismus komorní koncert

Z cest po Rakousku

Hudební představení o tom, kterak J.V. Stich jako virzuoz, inovátor a skladatel pro lesní roh také zásadně ovlivnil tvorbu řady svých současníků.

Symfonický koncert

Pocta Josephu Puschmannovi

Klášterní hradisko, Olomouc

28.8.2021 19:30

Musica figuralis Puschmann klasicismus symfonický koncert

Z cest po Olomouci

Koncert představí v novodobých premiérách reprezentativní díla jednoho z největších moravských skladatelů 2. pol. 18. století. Program bude prezentován v místech, kde byly skladby provozovány i v době působení skladatele jako kapelníka olomoucké katedrály v letech 1777 – 1794.

Komorní koncert

Koncert pro 50 prstů

Andrýskův sál v Premonstrátské rezidenci, Svatý Kopeček

2.9.2021 19:30

Rejchovo kvarteto Mysliveček klasicismus komorní koncert

Z cest od Vídně po Paříž

Rejchovo kvarteto je předním českým souborem, který se věnuje historicky poučené interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. Pro OBS připraví program, který vzdává hold autorům, jejichž výročí budeme příští rok slavit: W. A. Mozartovi a J. Myslivečkovi, jehož 6. smyčcový kvartet zazní na koncertě v novodobé premiéře. Zajímavostí večera bude také dobová kvartetní úprava Mozartova klavírního koncertu.

Duchovní koncert

Missa Carolina

kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

4.9.2021 19:30

Societas Incognitorum Rittler baroko vokálně–instrumentální koncert

Z cest po olomouckém biskupství

Novodobá premiéra rozsáhlé mše, jejímž autorem je olomoucký kapelník Philipp Jacob Rittler (1639 – 1690). Skladba se dochovala v kroměřížském zámeckém archivu a patří do pětice velkých mší, které od Rittlerovy doby doposud nebyly provedeny.

Duchovní vokálně-symfonický koncert

Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice

kostel sv. Mořice, Olomouc

9.9.2021 19:30

Volantes Orchestra Mozart klasicismus vokálně–instrumentální koncert

Z cest po Drážďanech

Závěrečný koncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti

Letos si připomínáme životní výročí W. A. Mozarta a J. G. Naumanna v jejich slavnostních dílech k poctě Nejsvětější trojice. Současníci, oba stejně talentovaní, jeden časem zapomenut, druhý dodnes oslavován. Oba však s nesmrtelně krásnou hudbou.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.