Requiem

Requiem

Duchovní koncert

Katedrálou svatého Václava se v podání souboru Musica figuralis rozezní tóny zádušní mše c moll, olomouckého kapelníka Josepha Puschmanna, jejímž posláním je modlitba za spásu duše.

Musica figuralisPuschmannklasicismusduchovníkoncert


katedrála sv. Václava, Olomouc

23.7.2022 19:30
VstupenkyPříběh

Novodobá premiéra reprezentativních děl představí ztvárnění funerálních duchovních kompozic od nejvýznamnějších skladatelů působících na Moravě ve druhé polovině 18. století. Skladby jsou předepsány v rozsáhlém a nezvyklém instrumentálním i pěveckém obsazení. V částech Graduale a Offertorium jsou použity také velmi zajímavé a netradiční texty, zdůrazňující pomíjivost života.

Program

Joseph Puschmann (1738–1794):

Miserere c moll

Requiem c moll

Andante d moll z varhanního koncertu  D dur

Aria de Martyribus

Anton Neumann (1721–1776):

De Profundis

Historický kontext

Díla byla komponována původně pro olomouckou katedrálu a dochovala se v opisech u brněnských augustiniánů a ve sbírce farního kostela sv. Jakuba v Brně.

Vazba skladatelů na brněnskou provenienci je poměrně výrazná, neboť Puschmann u augustiniánů v Brně studoval, a Neumann u sv. Jakuba působil v letech 1738–1743 jako věžný tovaryš.

Obsazení

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.