Slavnostní nešpory

Slavnostní nešpory

Duchovní koncert

Vesperae Sollemnes, neboli slavnostní nešpory, z pera opomíjeného italského skladatele, Giovanniho Antonia Rigattiho, jenž náhle skonal již ve svých 34 letech, zazní v podání souboru Societas Incognitorum.

Societas IncognitorumRigattibarokoduchovníkoncert


Poutní kostel Očišťování Panny Marie, Dub nad Moravou

30.7.2022 19:30
Vstupenky

Příběh

Zeptáme-li se, kdo z italských mistrů 17. století byl dosud hudebními historicky nejvíce opomíjen, odpověď je jasná: GIOVANNI ANTONIO RIGATTI. Totéž jméno by bylo i jedinou pravdivou odpovědí při pátrání po nejvýraznější osobnosti italské hudební scény po smrti Claudia Monteverdiho (1643). Rigatti skutečně zazářil jako meteor. Bohužel, stejně náhle i zhasnul – ve věku 34 let, ve chvíli největšího tvůrčího rozmachu. V té době už stihl vydat neuvěřitelných 11 sbírek hudby, z toho devět duchovních a dvě světské. Nelze ani domyslet, kam by se jeho tvorba dostala, kdyby se dožil alespoň o 20 let více. V tomto smyslu se velmi nabízí paralela se skladatelskou osobností Wolfganga Amadea Mozarta…

Program

Giovanni Antonio Rigatti (1613–1648):

Slavnostní nešpory

(Vesperae Sollemnes – Messa e Salmi; 1640)

Obsazení

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.