Triumf času a pravdy

Triumf času a pravdy

Talentum - duchovní

Tři verze jednoho oratoria Georga Friedrich Händela dělí přesně 50 let! Právě druhá verze z roku 1737, Triumf času a pravdy, bude provedena žáky a lektory kurzů Letní školy barokní hudby pod vedením Romana a Terezy Válkovými.

LŠBHHändelbarokovokálně-instrumentálníkoncert


kostel Panny Marie Sněžné

14.8.2022 15:00
Vstupenky

Příběh

Händel uvedl dílo během své padesátileté hudební kariéry dokonce ve třech různých verzích. Il trionfo del tempo e del disinganno bylo Händelovo první oratorium na italské libreto z jara 1707. O třicet let později, kdy autor žil v Anglii a měl na starosti jak anglicky zpívaná oratoria, tak italskou operu, zrevidoval a rozšířil v březnu 1737 „Il trionfo“ do třídílného opusu pod novým názvem Il trionfo del tempo e della verità (HWV 46b) Třetí revize „Il trionfo“ (HWV 71) je datována do března 1757. Libreto bylo přepracováno do angličtiny.

Program

Georg Friedrich Händel (1685–1759): Triumf času a pravdy

Historický kontext

285 let od napsání díla

Obsazení

Frekventanti Letní školy barokní hudby

Lektoři Czech Ensemble Baroque

Roman Válek – umělecký vedoucí

Tereza Válková – sbormistryně

Obsazení

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.