Vzácná setkání

Vzácná setkání

Z cest po Rakousku

Lesní roh v polovině 18. století získává nejen významnou funkci uplatnění v instrumentální hudbě, ale upoutává také pozornost jako nástroj, který dostává ustálenou technickou dokonalost a podobu. Jan Václav Stich, známý též pod pseudonymem Giovanni Punto, byla výrazná osobnost 18. století, avšak často opomíjená. Je hoden pozornosti nejen za svou skladatelskou činnost, ale zejména nesmíme zapomenout jeho zásluhu o rozvoj techniky hry na lesní roh a zároveň jeho virtuózní umění na uvedený instrument.

Volantes OrchestraMozartklasicismuskomorníkoncert


Konzervatoř Evangelické akademie, Olomouc

Příběh

Lesní roh v polovině 18. století získává nejen významnou funkci uplatnění v instrumentální hudbě, ale upoutává také pozornost jako nástroj, který dostává ustálenou technickou dokonalost a podobu.

Jan Václav Stich, známý též pod pseudonymem Giovanni Punto, byla výrazná osobnost 18. století, avšak často opomíjená. Je hoden pozornosti nejen za svou skladatelskou činnost, ale zejména nesmíme zapomenout jeho zásluhu o rozvoj techniky hry na lesní roh a zároveň jeho virtuózní umění na uvedený instrument.

Obsazení

Emmanuel Frankenberg (NLD) – přirozený lesní roh

Volantes Orchestra:
housle – Daniel Frankenberg
viola – Jakub Verner, Jana Vavřínková
violoncello – Dalibor Pimek

Historický kontext

Jan Václav Stich–Punto měl vliv na nejvýznamnější skladatele klasicismu. Mozart a Beethoven prostřednictvím jeho interpretačního mistrovství poznali, že lesní roh nemusí být jen doplňujícím nástrojem v orchestru, který dokáže zahrát pouze omezený počet tónů, jak tomu bylo do té doby.

Po Stichově dokonalé prezentaci různých technických možností hry na lesní roh se náhled na tento nástroj změnil. Dostával důležitější funkci v orchestrech i v komorní a sólové hudbě. Dokladem toho jsou kromě Beethovenovy Sonáty pro lesní roh i Mozartův Hornový kvintet.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – 230 let od úmrtí

Jan Václav Stich (1746–1803) – 275 let od narození

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.