Mekka mladých varhaníků

Mekka mladých varhaníků

Talentum - komorní

Varhany kostela Panny Marie Sněžné rozezní talentovaní varhaníci pod vedením Jaroslava Tůmy.

MekkaBachbarokovarhanykoncert


kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

3.9.2022 19:30
Vstupenky

Příběh

Sedmý ročník kurzů Mekka varhaníků bude opět dohánět deficit znalostí, dovedností a praktických zkušeností, který se občas projevuje např. při talentových přijímacích zkouškách na vyšší vzdělávací stupně, nejen na konzervatoře, ale i na akademie v Praze, v Brně i v zahraničí. Ten existuje kvůli omezeným možnostem přístupu mladých varhaníků k nástrojům, jejichž zevrubné poznávání teprve činí z adeptů profesionální varhanní hry umělecké osobnosti schopné se vyrovnat konkurentům v zahraničí. Zejména v době pandemické vystupuje do popředí nutnost nevyhýbat se poznávání různorodých nástrojů. Pod odborným dohledem lektorů se stávají takovéto impulzy zásadními a určujícími pro celou nastupující generaci varhaníků.

Obsazení

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.