Program a vstupenky

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na OBS 2021. Bylo to velké, objevné, místy až dechberoucí!

O to více se těšíme na přípravu OBS 2022. Věříme, že se opět společně sejdeme při krásné hudbě. Vaši pořadatelé

Program

Na co se můžete letos těšit!

Historicky první galakoncert

Zahajovací galakoncert:
Il Boemo ve světle svých současníků

Dům u parku, Olomouc

9.7.2021 20:30

Volantes Orchestra Mysliveček klasicismus symfonický koncert

Z cest po Kroměříži

Galakoncert symfonických skladeb a árií pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka provede posluchače skladbami autorů, jimž bude věnována zvláštní pozornost během IX. ročníku Olomouckých barokních slavností.

Světová premiéra komické opery

Antonín Rejcha:
Gusman

Tereziánská zbrojnice, Olomouc

15.7.2021 20:30

16.7.2021 20:30

17.7.2021 20:30

Volantes Orchestra Rejcha klasicismus divadlo opera

Z cest po Španělsku

„… láska bez peněz, je láska beznadějná?“ Poslední dobrodružství slovutného Guzmána z Alfarache. Jak se vrátil do Toleda, tam se převlékl za velkého šviháka, aby přelstil svého strýce a dobyl zpět své jmění, čest i srdce ženy.

Josef Antonín Plánický:
Opella Ecclesiastica - ZRUŠENO

Atrium Uměleckého centra Univerzity Palackého, Olomouc

22.7.2021 20:30

23.7.2021 20:30

24.7.2021 20:30

University of North Texas Plánický baroko inscenované představení

Z cest po Augsburgu

Pořadatel byl bohužel nucen projekt zrušit kvůli nejasným podmínkám ohledně cestování mezi státy.

Komorní koncert

Raně barokní experimentování

Kaple Božího Těla, Olomouc

27.7.2021 19:30

Musica Florea Monteverdi baroko komorní koncert

Z cest nejen po Benátkách

Musica Florea a umění improvizace v období raného baroka.

Komorní koncert

Antonio Vivaldi:
Čtvero ročních dob

Dům u parku, Olomouc

29.7.2021 19:30

Volantes Orchestra Vivaldi baroko komorní koncert

Z cest po Itálii

Nejznámější barokní evergreen v exkluzivním podání houslisty Josefa Žáka. Sonety, které inspirovaly Vivaldiho pro toto dílo, přednáší Jan Přeučil.

Duchovní symfonický koncert

La Passione

Klášterní Hradisko, Olomouc

31.7.2021 19:30

Arte dei Suonatori Mysliveček klasicismus symfonický koncert

Z cest po Polsku

Soubor Arte dei Suonatori vystoupí v České republice vůbec poprvé. Soubor patří k nejvýznamnějším polským souborům orientujícím se na historicky poučenou interpretaci hudby. Koncert je zamýšlen jako malá „hudební freska“ s hudbou skladatelů 18. století na text La Passione di Gesù Cristo vídeňského císařského dvorního libretisty Pietra Metastasia.

Cembalový recitál (talentum)

S cembalem až na konec světa

Freskový sál, Olomouc

5.8.2021 19:30

Havrlant Bach baroko sólový koncert

Z cest po starém kontinentu

Jiří Havrlant provede na cembalo výběr skladeb různých autorů, které seznámí posluchače mozaikou stylů ze všech koutů Evropy.

Naše vlast je v nebesích - ZRUŠENO

kostel sv. Michala, Olomouc

10.8.2021 19:30

Dresdner Kammerchor Volantes Orchestra baroko vokálně-instrumentální koncert

Z cest z Durynska do Lipska

Pořadatel byl bohužel nucen projekt zrušit kvůli nejasným podmínkám ohledně cestování mezi státy.

Premiéra inscenovaného oratoria

Karl Ditters:
David

Ambit a bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

12.8.2021 20:30

13.8.2021 20:30

14.8.2021 20:30

V4 Ditters klasicismus scénické oratorium

Z cest po Izraeli

Příběh krále Davida o odvaze, pokoře, moudrosti a víře. Jako pastýř se naučil odvaze, kterou později prokázal v boji s Goliášem. Stal se králem Izraele a předchůdcem Krista.

Duchovní vokálně-symfonický koncert (talentum)

Závěrečný koncert frekventantů Letní školy barokní hudby

kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

15.8.2021 15:00

LŠBH Telemann baroko vokálně–instrumentální koncert

Z cest po Hamburku

Na programu zazní oratorium G. P. Telemanna Der Tag des Gerichts. Oratorium je rozčleněno do 4 rozjímání – aktů. V tomto díle snad nejvíce nacházíme syntézu národních slohů – italského, francouzského a německého.

Melodram

Anton Zimmermann:
Andromeda a Perseus

Nádvoří FF UP, Olomouc

19.8.2021 20:30

20.8.2021 20:30

21.8.2021 20:30

Volantes Orchestra Zimmermann klasicismus scénický melodram

Z cest po Etiopii

Melodram podle řecké báje o Andromedě, vysvobozené Perseem a obětované mořské příšeře pro záchranu království.

Komorní koncert

Vzácná setkání

Konzervatoř Evangelické akademie, Olomouc

26.8.2021 19:30

Volantes Orchestra Mozart klasicismus komorní koncert

Z cest po Rakousku

Lesní roh v polovině 18. století získává nejen významnou funkci uplatnění v instrumentální hudbě, ale upoutává také pozornost jako nástroj, který dostává ustálenou technickou dokonalost a podobu. Jan Václav Stich, známý též pod pseudonymem Giovanni Punto, byla výrazná osobnost 18. století, avšak často opomíjená. Je hoden pozornosti nejen za svou skladatelskou činnost, ale zejména nesmíme zapomenout jeho zásluhu o rozvoj techniky hry na lesní roh a zároveň jeho virtuózní umění na uvedený instrument.

Symfonický koncert

Pocta Josephu Puschmannovi

Klášterní hradisko, Olomouc

28.8.2021 19:30

Musica figuralis Puschmann klasicismus symfonický koncert

Z cest po Olomouci

Koncert představí v novodobých premiérách reprezentativní díla jednoho z největších moravských skladatelů 2. pol. 18. století. Program bude prezentován v místech, kde byly skladby provozovány i v době působení skladatele jako kapelníka olomoucké katedrály v letech 1777 – 1794.

Komorní koncert

Koncert pro 50 prstů

Andrýskův sál v Premonstrátské rezidenci, Svatý Kopeček

2.9.2021 19:30

Rejchovo kvarteto Mysliveček klasicismus komorní koncert

Z cest od Vídně po Paříž

Rejchovo kvarteto je předním českým souborem, který se věnuje historicky poučené interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. Pro OBS připraví program, který vzdává hold autorům, jejichž výročí slavíme: A. Rejchovi a J. Myslivečkovi, jehož 4. smyčcový kvartet zazní na koncertě v novodobé premiéře.

Duchovní koncert

Missa Carolina

kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

4.9.2021 19:30

Societas Incognitorum Rittler baroko vokálně–instrumentální koncert

Z cest po olomouckém biskupství

Novodobá premiéra rozsáhlé mše, jejímž autorem je olomoucký kapelník Philipp Jacob Rittler (1639 – 1690). Skladba se dochovala v kroměřížském zámeckém archivu a patří do pětice velkých mší, které od Rittlerovy doby doposud nebyly provedeny.

Duchovní vokálně-symfonický koncert

Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice

kostel sv. Mořice, Olomouc

9.9.2021 19:30

Volantes Orchestra Mozart klasicismus vokálně–instrumentální koncert

Z cest po Drážďanech

Závěrečný koncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti

Letos si připomínáme životní výročí W. A. Mozarta a J. G. Naumanna v jejich slavnostních dílech k poctě Nejsvětější trojice. Současníci, oba stejně talentovaní, jeden časem zapomenut, druhý dodnes oslavován. Oba však s vesmírně krásnou hudbou.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.