Karl Ditters: David

Karl Ditters: David

Z cest po Izraeli

Příběh krále Davida o odvaze, pokoře, moudrosti a víře. Jako pastýř se naučil odvaze, kterou později prokázal v boji s Goliášem. Stal se králem Izraele a předchůdcem Krista.

V4Dittersklasicismusscénickéoratorium


Ambit a bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

Příběh

V tomto vyprávění o odvaze, víře a smělosti ožívá jeden z nejznámějších biblických příběhů. David, krotký pastýř, který má rád hudbu a poezii, uslyší nebeský hlas, který ho, obyčejného mladíka, vybere stát se velkým zachráncem svého národa. Vnitřní rozhodování není snadno: opustit otce a domov a postavit se tváří v tvář s nepřekonatelným Goliášem. David nakonec svou vynalézavostí a hlubokou vírou v dobro porazí obra, a díky své udatností stane se z něj posléze král izraelský.

Původně barokní oratorium bude uvedeno v historicky poučené interpretaci a inscenováno jakožto aktuální příběh o odhodlání a vnitřní odvaze naproti vždy přítomnému zdánlivě nepřekonatelnému nebezpečí. „David“ je vytvořen jako mezinárodní interdisciplinární projekt, do kterého jsou kromě historicky poučené interpretace hudby zapojeny rovněž složky herecké, výrazově-taneční a současně výtvarné s použitím videoprojekcí obsahujících rovněž živé záběry účinkujících během samotného představení.

Nechte se vtáhnout do Davidova příběhu a zjistěte, co i dnes znamená opravdová odvaha.

Obsazení

Doubravka Součková – David
Aco Aleksander Bišćević (SLV) – Saul, izraelský král
Helena Hozová – Jonatán, syn Saula
Jiří Miroslav Procházka – Abner, vojevůdce

Aneta Petrasová – Eliab, Davidův bratr

Andrea Miltner – David inspirující

Mateja Železnik – Víra/Fides
Mila Peršin – Láska/Amor
Luka Bokšan – Statečnost/Fortitudo
Polett Kasza – Štěstí/Fortuna

Ema Mikešková – dirigent
Volantes Orchestra (CZ)
Arte dei Suonatori (PL)
Il Cuore barocco (SK)
Musica Aeterna (HU)
Musa / Muza (NMK)

Societas Incognitorum (CZ)

Veronika Manová – hudební nastudování
Rocc – režie a scénografie
Sanja Nešković Peršin – choreografie
Borjan Litovski – kostýmy
Tomáš Hrůza – projekce
Ondřej Zunt – osvětlení
Studio Volantes – produkce

Veronika Manová – příprava notového materiálu

Historický kontext

V roce 2021 si připomeneme 250 let od vzniku mistrovského oratoria „David v Pistáciovém údolí“ rakouského skladatele Karla Ditterse von Dittersdorfa z roku 1771. Sám Karl Ditters v českých zemích působil od roku 1769 až do své smrti v roce 1799.

Oratorium vycházející z libreta Ignazia Pinta vzniklo roku 1771, poprvé bylo provedeno v témže roce na zámku vratislavského biskupa Philippa Gottharda Schaffgotsche na Jánském Vrchu u Javorníka.

Tehdejší hlavní představitelkou byla maďarská sopranistka Nicolina Trinková, která podle dobových zpráv zpívala roli mistrovsky. Rukopis oratoria je uložen v následujících institucích: Státní zámek a zahrady, Historicko-umělecké fondy, Hudební archiv, Kroměříž, Česko; Kongelige Bibliotek, Copenhagen, Dánsko.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.