Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice

Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice

Z cest po Drážďanech

Závěrečný koncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti

Letos si připomínáme životní výročí W. A. Mozarta a J. G. Naumanna v jejich slavnostních dílech k poctě Nejsvětější trojice. Současníci, oba stejně talentovaní, jeden časem zapomenut, druhý dodnes oslavován. Oba však s vesmírně krásnou hudbou.

Volantes OrchestraMozartklasicismusvokálně–instrumentálníkoncert


kostel sv. Mořice, Olomouc

Příběh

Setkání tvorby Mozarta a Naumanna uctí Sloup Nejsvětější Trojice, památku UNESCO, Mozartovou mší komponovanou pro slavnost Nejsvětější Trojice (Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV 167) a Naumannovou slavnostní mší (Missa Solemnis). Letos si připomínáme životní výročí W. A. Mozarta a G. J. Naumanna v jejich slavnostních dílech k poctě Nejsvětější Trojice. Současníci, oba stejně talentovaní, jeden časem zapomenut, druhý dodnes oslavován. Oba však s nesmírně krásnou hudbou.

Program

W. A. Mozart (1756–1791): Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis
J. G. Naumann (1741–1801): Missa Solemnis

Obsazení

Libor Mašek - příprava notového materiálu

Historický kontext

12. dubna roku 1789 přijel W. A. Mozart na návštěvu Drážďan v družině knížete Lichnowského. Ještě týž večer se prostřednictvím své přítelkyně Josefíny Duškové seznámil s J. G. Naumannem, který v té době působil v Drážďanech jakožto chrámový skladatel a saský dvorní mistr. Dalšího dne se Mozart zúčastnil mše v katolickém dvorním kostele, kde Naumann dirigoval jednu ze svých skladeb.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – 230 let od úmrtí

Johann Gottlieb Naumann (1741–1801) – 290 let od narození a 220 let od úmrtí

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.