Koncert pro 50 prstů

Koncert pro 50 prstů

Z cest od Vídně po Paříž

Rejchovo kvarteto je předním českým souborem, který se věnuje historicky poučené interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. Pro OBS připraví program, který vzdává hold autorům, jejichž výročí slavíme: A. Rejchovi a J. Myslivečkovi, jehož 4. smyčcový kvartet zazní na koncertě v novodobé premiéře.

Rejchovo kvartetoMyslivečekklasicismuskomorníkoncert


Andrýskův sál v Premonstrátské rezidenci, Svatý Kopeček

Příběh

Zaplatit orchestrální koncert si nemůže dovolit každý a stejně tak tomu bylo před dvěma sty lety. Někteří skladatelé vycházeli vstříc hudbymilovným organizátorům třeba tím, že umožnili provádění svých děl v malém obsazení, jako například Mozart u svých klavírních koncertů, jiní psali díla symfonického rozměru už rovnou pro pět hráčů. Takové skladby přinese Rejchovo kvarteto ve spolupráci s přední českou sólistkou, hráčkou na historický klavír, Petrou Matějovou.

Rejchovo kvarteto je předním českým souborem, který se věnuje historicky poučené interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. Pro OBS připraví program, který vzdává hold autorům, jejichž výročí budeme příští rok slavit: W. A. Mozartovi a J. Myslivečkovi, jehož 6. smyčcový kvartet zazní na koncertě v novodobé premiéře.

Program

Jan Nepomuk Kaňka (1772 - 1865): Klavírní kvintet C dur
Introduzione, Allegro spirituoso
Cantilena con variazione
Ballabile

Mysliveček (1737–1781): Smyčcový kvartet Es dur, Op. posth., No. 4
Allegro - Largo - Rondo: Allegro

A. Rejcha (1770–1836): Klavírní kvintet c moll
Adagio, Allegro - Lento poco andante - Allegro vivo - Menuetto - Finale. Allegro

Slovo o programu

Antonín Rejcha (1770 - 1836) - Grand Quintette (1826 Paříž)

Rejchův klavírní kvintet je jedním z mála svého druhu. Častější obsazení klavírních kvintetů 1. poloviny 19. století zahrnovalo kontrabas namísto partu 2. houslí. (Například známý Schubertův Pstruh.) Použití smyčcového kvarteta jako takového bylo nejspíše inspirováno stejným obsazením, jaké se užívalo při provádění klavírních koncertů během komorních akcí, kde nebyl k dispozici orchestr. Rejcha dokončil tuto kompozici v době, kdy byl již uznávaným pedagogem Pařížské konzervatoře. Ve stejném roce u něj začali studovat dva z jeho nejvíce prominentních žáků - Berlioz a Liszt. Jedná se o velmi rozsáhlou skladbu symfonického charakteru. Jde vlastně o komorní symfonii, kde každý nástroj má svou neodmyslitelnou úlohu.

Jan Nepomuk Kaňka (1772 - 1865) - Klavírní kvintet C dur

Vyhledávaný advokát, rektor Karlovy univerzity, zároveň však vynikající pianista. Takový byl významný český hudební skladatel Jan Nepomuk Kaňka. Pocházel z právnické rodiny, jeho otec byl zároveň velkým podporovatelem a organizátorem hudebních akademií v Praze. Na těchto soukromých koncertech měl Kaňka od raného dětství možnost poznávat pražský kulturní život, sám na těchto akademiích několikrát vystupoval jako nadaný klavírista. I když se rozhodl pro právnickou kariéru, z hudebního života nikdy nevystoupil. Byl zakládajícím členem Cecilské jednoty, která od roku 1840 pořádala nesčetné množství vokálně-instrumentálních i čistě instrumentálních koncertů, stal se členem komise Pražské konzervatoře či Žofínské akademie. Jeho jméno je známé též z dochované korespondence s L. van Beethovenem, který využíval jeho služby a vliv na získání roční penze od rodu Kinských.

Josef Mysliveček (1737 - 1781) - Kvartet č. 4 op. posth

Letos uplynulo 240 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 2. poloviny 18. století - Josefa Myslivečka. Zájem o jeho dílo neustále vzrůstá a potvrzuje tím výjimečnost skladatelova hudebního odkazu. Šestice smyčcových kvartetů patří mezi poslední z Myslivečkových děl. Jedná se o nový muzikologický nález, 4. kvartet z tohoto opusu uslyší posluchači ve světové premiéře.

Obsazení

Petra Matějová – kladívkový klavír

Rejchovo kvarteto

Adéla Štajnochrová, Veronika Manová - housle

Jakub Verner - viola

Libor Mašek - violoncello

Historický kontext

Josef Mysliveček (1737–1781) – 240 let od úmrtí

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.