Missa Carolina

Missa Carolina

Z cest po olomouckém biskupství

Novodobá premiéra rozsáhlé mše, jejímž autorem je olomoucký kapelník Philipp Jacob Rittler (1639 – 1690). Skladba se dochovala v kroměřížském zámeckém archivu a patří do pětice velkých mší, které od Rittlerovy doby doposud nebyly provedeny.

Societas IncognitorumRittlerbarokovokálně–instrumentálníkoncert


kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Příběh

Novodobá premiéra rozsáhlé mše, jejímž autorem je olomoucký kapelník Philipp Jakob Rittler (1639-1690). Skladba se dochovala v kroměřížském zámeckém archivu a patří do pětice velkých mší, které od Rittlerovy doby doposud nebyly provedeny.

Program

  • Intrada: P. J. Rittler (1639? - 1690) - Sonata à 3
  • Introitus: Statuit ei Dominus (Chorál)
  • Kyrie, Gloria: P. J. Rittler – Missa Carolina
  • Graduale: Giovanni Legrenzi (1626 –1690) – Sonata la Pia à 2
  • Credo: P. J. Rittler – Missa Carolina
  • Ofertorium: Georg Muffat (1653 –1704) – Ciacona in g (organo solo)
  • Sanctus: P. J. Rittler – Missa Carolina
  • Communio: Fidelis servus (Chorál)
  • Agnus Dei, Dona nobis: P. J. Rittler – Missa Carolina

Obsazení

Soli:

Kateřina Šujanová – soprán

Yvetta Fendrichová – soprán

Monika Jägerová – alt,

Ondřej Múčka – tenor

Jaromír Nosek – bas

 

Sbor:

Aneta Podracká Bendová – soprán

Linda Nepivodová – soprán

Tamara Kubandová – alt

Ivan Nepivoda – tenor

Martin Šujan – bas

 

Orchestr:

Clarina: Petr Jurášek, Jaroslav Kocůrek

Cink: Richard Šeda, Barbora Mišoňová

Trombon: Ondřej Sokol, Stanislav Penk, Pavel Novotný

Housle: Elen Machová, Eva Kalová

Viola: Veronika Svačinová, Braňo Larich, František Kuncl

Varhanní pozitiv: Marek Čermák

Violoncello: Dalibor Pimek

Violon: Lukáš Verner

Historický kontext

Philipp Jakob Rittler (1639-1690) se teprve v poslední době těší pozornosti jak odborné hudební veřejnosti, tak interpretů. Významný olomoucký kapelník středního baroka byl nebývale zběhlý skladatel, který komponoval moderními vyjadřovacími prostředky doby po vzoru svých slavných kolegů (Biber, Schmelzer). Díky jeho přátelství s kroměřížským kapelníkem P. J. Vejvanovským se nám velká část Rittlerova díla dochovala v opisech uložených dnes v kroměřížském zámeckém archivu. Tento repertoár jasně ukazuje, na jak vysoké úrovni byla provozovaná hudba na kůru v olomoucké katedrále za Rittlerova kapelnictví. Bohužel z praxe známe nyní spíše jeho komorní či středně velký repertoár. Z tohoto pohledu by provedení jeho obsazením velkolepých mší (v tomto případě Missa Carolina) mělo vrhnout nové světlo na Rittlerovo kompoziční mistrovství.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.