Pocta Josephu Puschmannovi

Pocta Josephu Puschmannovi

Z cest po Olomouci

Koncert představí v novodobých premiérách reprezentativní díla jednoho z největších moravských skladatelů 2. pol. 18. století. Program bude prezentován v místech, kde byly skladby provozovány i v době působení skladatele jako kapelníka olomoucké katedrály v letech 1777 – 1794.

Musica figuralisPuschmannklasicismussymfonickýkoncert


Klášterní hradisko, Olomouc

Příběh

Koncert bude poctou Josephu Puschmannovi – skladateli a kapelníkovi olomoucké katedrály v letech 1777 – 1794. Program představí v novodobých premiérách reprezentativní díla jednoho z největších moravských skladatelů 2. pol. 18. století.

V posledních desetiletích máme možnost odkrývat poklady kulturního dědictví Moravy, které bylo umělecky vzájemně propojeno s kulturním prostředím Vídně a Rakouských zemí vůbec. Joseph Puschmann působil po studiích u brněnských Augustiniánů jako houslový virtuóz, kapelník a skladatel v Rakouském Slezsku, kde získal velké zkušenosti a kontakty v rámci tehdejší hudební praxe. Roku 1773 umožnil hrabě Chorynský Puschmannovi uměleckou a studijní cestu do Vídně, kde čerpal další inspirativní podněty pro svoji uměleckou dráhu. Jako suverénní umělec byl přijat roku 1777 do funkce ředitele hudby olomoucké katedrály, kde působil do konce života. Již za jeho života byly Puschmannovy skladby vysoce ceněny a se zájmem pořizovány v opisech do sbírek nejrůznějších hudebních center střední a západní Evropy. Vzhledem k josefínským církevním reformám vytvořil Puschmann ve funkci skladatele katedrály velmi zajímavá unikátní díla s netradiční instrumentací a hlubokým citovým nábojem. Jediným možným způsobem prezentace jedinečnosti této hudební tvorby je koncertní provedení, respektive pořízení a publikování audio-snímků. Této prezentaci předchází zpracování historického notového materiálu uloženého v rámci fondů Saské zemské knihovny v Drážďanech, Knihovny arcibiskupského zámku v Kroměříži, Moravského zemského muzea v Brně a Archivu hlavného mesta SR Bratislavy. Nastudování a provedení skladeb proběhne v rámci autentické interpretace na dobové nástroje v podání uměleckého souboru Musica figuralis, který se specializuje na premiéry převážně moravské a rakouské hudby druhé poloviny 18. století. Účelem provedení je veřejné zpřístupnění dnes již prokázaných kvalit naší domácí hudby a za uměleckých podmínek, odpovídajících způsobu tehdejší praxe.

Program

J. Puschmann (1737–1794): Symfonie c moll
Ave Maria
Houslový koncert G Dur
Aria De martyribus
Serenáda D Dur

sólista na housle: Martyna Pastuszka (PL)

Obsazení

Historický kontext

Uvedené skladby byly ve své době prezentovány v rámci cyklů koncertů Collegium musicum pořádaných olomouckým arcibiskupem Antonem Theodorem Colloredem v arcibiskupském paláci.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.