Zahajovací galakoncert: Il Boemo ve světle svých současníků

Zahajovací galakoncert: Il Boemo ve světle svých současníků

Z cest po Kroměříži

Galakoncert symfonických skladeb a árií pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka provede posluchače skladbami autorů, jimž bude věnována zvláštní pozornost během IX. ročníku Olomouckých barokních slavností.

Volantes OrchestraMyslivečekklasicismussymfonickýkoncert


Dům u parku, Olomouc

Příběh

Historicky první galakoncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti uvede skladby jubilujících barokních a klasicistních skladatelů. Díla zazní v podání nového rezidenčního souboru Volantes Orchestra pod vedením hostujícího dirigenta Jakuba Kydlíčka. Koncert je věnován odkazu Josefa Myslivečka. Jeho árie z opery Il Bellerofonte, jako jediná její část, byla uchována zde na Moravě - v kroměřížském hudebním archivu. Árie "Palesar vorrei col pianto" zazní v podání slovenské sopranistky Lenky Máčikové v hudební konfrontaci s díly Myslivečkových současníků z nejvýznamnějších evropských hudebních center.

Program

 • Tommaso Traetta (1727–1779): Ouverture „Antigona“
 • Josef Mysliveček (1737–1781): Aria „Palesar vorrei col pianto“ (Il Bellerofonte)
 • Anton Zimmermann (1741–1781): Ouvertura z melodramu Andromeda a Perseus
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Aria „Batti, batti, o bel Masetto“ (Don Giovanni)
 • Niccoló Jommelli (1714–1774): Ciaccona
 • Johann Gottlieb Naumann  (1741–1801): Aria „Ah non dir che ingrato“ (Medea in Colchide)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Aria „S’altro che lacrime“ (La clemenza di Tito)
 • Karl Ditters von Dittersdorf (1739–1799): Sinfonia no. 2 in D „La Chûte De Phaéton“

Obsazení

Historický kontext

Výběr programu se soustředí kolem klasicistních skladatelů a jejich životních výročí. Připomeneme si 230 let od úmrtí W. A. Mozarta, 280 let od narození a 220 let od úmrtí jeho současníka J. G. Naumanna. Uplyne 240 let od úmrtí Josefa Myslivečka. Vyslechneme si předehru k melodramu Andromeda a Perseus A. Zimmermanna, jehož dílo zazní dále na slavnostech po 240 letech od své pražské premiéry.

 • Johann Gottlieb Naumann (1741–1801) – 280 od narození a 220 let od úmrtí
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – 230 let od úmrtí
 • Josef Mysliveček (1737–1781) – 240 let od úmrtí
 • Anton Zimmermann (1741–1781) – 280 let od narození a 240 let od úmrtí

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.